PRAVILNIK

                                                                                     o rentiranju (iznajmljivanju) opreme u SKI     SERVIS-u KCKO

 

 1. Korisnik (lice koje rentira ski opremu , u daljem tekstu korisnik) samo vriši vizelni pregled stanja opreme koju rentira.
 1. Korisnik je dužan da pre preuzimanja opreme iz servisa plati nadoknadu za datu uslugu rentiranja.
 1. Korisnik je dužan da potpiše revers za opremu koju rentira.
 1. Korisnik je dužan da opremu vrati u stanju u kakvom ju je uzeo.
 1. Ukoliko oprema nije očišćena od snega i blata i nije uredno vraćena, korisnk je dužan da plati sređivanje iste i to: 200 dinara po paru skija (snowboard) i 200 dinara po paru skijaskih cipela (snowboard čizmi)
 1. Korisnik je dužan da opremu vrati najkasnije do datuma koji je naveden u reversu kao datum važenja reversa.
 1. Korisnik može da produži vreme trajanja najma ali o tome mora 24h pre isteka reversa da obavesti SKI SERVIS.
 1. Ukoliko korisnik ne vrati opremu do datuma koji je naveden kao kranji rok, a pritom se javi u servisu, korisnik je dužan da plati nadoknadu za svaki naredni dan za kategoriju opreme koju je uzeo na revers iz tabele za datu vrstu opreme. Ukoliko korisnik ne želi da plati nadoknadu za bespravno zadržavanje opreme, SKI SERVIS KCKO će obavestiti o tome nadležne organe
 1. Ukoliko korisnik ne vrati opremu do datuma koji je naveden kao kranji rok, a pri tom ne javi u servisu iz kog razloga opremu nije vratio, oprema će se smatrati ukradenom i SKI SERVIS KCKO ce o tome obavestiti nadležne organe
 1. Korisnik je dužan da opremu vrati neoštećenu i u ispravnom stanju, i smatra se odgovornim za svaku štetu nastalu na opremi za vreme njenog najma.ž
 1. Korisnik može da posle isteka reversa ili tokom trajanja istog otkupi datu opremu od strane SKI SERVISA KCKO uz dogovor sa predstavnikom SKI SERVISA KCKO.
 1. Ukoliko korisinik izgubi ili mu ukradu opremu, dužan je da je plati u celosti i to po cenovniku opreme za datu kategoriju.
 1. Svako oštećenje opreme od trenutka preuzimanja opreme od strane korisnika pa do trenutka pregledavanja ispravnosti opreme od strane ovlašćenog lica u SKI SERVISU KCKO, plaća korisnik.
 1. Ukoliko ovlašćeno lice SKI SERVISA KCKO utvrdi da se oštećenje na datoj opremi ne može popraviti, korisnik je dužan da tu opremu plati u celosti po cenovniku opreme za datu kategoriju, a opremu nakon izmirivanja tih obaveza može da zadrži za sebe.
 
 

CENOVNIK OPREME

VRSTA OPREME

Premium i Advance

I i II Kategorija

III kategorija

Skije sa vezovima

24000 dinara

12000 dinara

6000 dinara

Snowboard sa vezovima

24000 dinara

10000 dinara

5000 dinara

Pancerice

12000 dinara

6000 dinara

4000 dinara

Čizme za snowobard

12000 dinara

6000 dinara

4000 dinara

Štapovi za skijanje

3000 dinara

2000 dinara

1500 dinara

Kaciga

5000 dinara

5000 dinara

5000 dinara

Naočare

5000 dinara

5000 dinara

5000 dinara